Takarékinvest

Kétéves Magyar Állampapír (korábban: Kétéves Állampapír)

Általános információk

Általános információk

Kétéves Magyar Állampapír (korábban: Kétéves Állampapír)

A Kétéves Magyar Állampapír (korábban Kétéves Állampapír*) 2 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, fix kamatozású lakossági állampapír.

A Kétéves Magyar Állampapír adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre. Egy adott sorozat értékesítési időszakát a kibocsátó határozza meg, az első sorozat esetében ez előreláthatólag a kibocsátás napjától számított 3 hónapig tart. Az értékesítési időszak minden esetben az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül meghatározásra.

A Kétéves Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el, a kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt, a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Kétéves Állampapír utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%**


A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat Adófaragó Befektetési Számlán keresztül kerül megvásárlásra. (Részleteket az Adófaragó Befektetési Számláról itt talál.)


Alapcímlet: 1 forint

A Kétéves Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. aktív résztvevője mind az állampapírok elsődleges, mind másodlagos piacának. Ebből következően örömmel fogadjuk Ügyfeleink megbízásait az új kibocsátású államkötvények és diszkont-kincstárjegyek aukciójára. Ügyfeleink az adott állampapír lejárata előtt bármikor értékesíthetik papírjaikat, illetve vásárolhatnak a régebben kibocsátott sorozatokból, ez az állampapírok úgy nevezett másodpiaci forgalma. Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. üzletkötői folyamatosan jegyeznek kétoldalú árakat.

Az értékpapír lejárat előtti értékesítése esetén a tőke- és kamatfizetésre vonatkozó állami kötelezettségvállalás nem érvényesül és az a mindenkori másodpiaci áraktól, piaci hozamoktól függően akár tőkeveszteséggel is járhat.

* Az új elnevezéseket 2017. október 02-val kezdődő forgalomba hozatali időszak alatt kibocsátott sorozatoknál, valamint az azt követően induló sorozatoknál alkalmazza az Államadósság Kezelő Központ.

** Az adókulcs mértékére a mindenkori Szja. törvény rendelkezései az irányadóak.
 

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Kétéves Magyar Állampapír (korábban: Kétéves Állampapír)

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjtételek jegyzékében tekinthetik meg Ügyfeleink.

A Kétéves Magyar Állampapír dematerializált (nem papír alapú) értékpapírként adagolt kibocsátással kerül forgalomba, melynek feltételeit a kibocsátás első munkanapját megelőző 3 munkanappal hozza nyilvánosságra a Kibocsátó, a Magyar Állam, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) útján.

A Kétéves Magyar Állampapír Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattétel – amelyekben az állampapír kockázatairól is tájékozódhat – a forgalmazási helyeken, valamint az alábbi menüpontra kattintva érhetőek el:

tájékoztató dokumentumok


Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül. A tájékoztatás nem teljes körű. Befektetési döntései meghozatala előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a további feltételeket és részleteket tartalmazó dokumentumokat, a Kétéves Magyar Állampapír Ismertetőjét és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételét, valamint az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Üzletszabályzatát, Díjjegyzékét.
Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatait, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat.

Egyéb kapcsolódó dokumentumok
 
Kapcsolódó dokumentumok

A befektetési termékekkel kapcsolatos kondíciókat, a befektetési tevékenységet végző kirendeltségek listáját, illetve a mindenkor hatályos Befektetési Üzletszabályzatunkat az alábbiakban találhatják meg.

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...