Takarékinvest

Dokumentumtár

Dokumentumtár

Dokumentumok

Bankváltási Kódex

Alapok forgalmazási szünnapjai

Terméktájékoztató

Hirdetmény

Kamatozó kincstárjegy dokumentumok

Ügyfél tájékoztatás (MIFID)

2013. december 31-én érvényes üzleti órák

Kapcsolódó dokumentumok

Ügyfél Tájékoztatás (FATCA)

Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatkezelési tájékoztató

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata

A magas tőkeáttételes kereskedés kockázatai

Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap - havi portfólió jelentései

Takarék Invest Származtatott Befektetési Alap - havi portfólió jelentései

Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap - havi portfólió jelentései

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - havi portfólió jelentései

Takarék Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - havi portfólió jelentései

Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja - havi portfólió jelentés

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap - havi porfólió jelentései

Takarék Származtatott Befektetési Alap - havi portfólió jelentései

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap - havi portfólió jelentései

Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap havi portfóliójelentés

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Alap havi portfóliójelentés

Kötvény Kibocsátási Ismertető - a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról

Közzétételek

Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap

Takarék Származtatott Alap

Takarék Rövid Kötvény Alap

Takarék Kombinált Betét

untitled

Takarék Bizalom Kombinált Betét

Hirdetmények

Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja

Kapcsolódó dokumentumok 2015/X

Kapcsolódó dokumentumok 2016/X

Kapcsolódó dokumentumok 2016/Y

MIFID ügyféltájékoztató

MIFID tesztek

Ügyfél átmin

Különféle kockázati profilú ügyfelek által vásárolható termékek köre

1.sz. melléklet - Elérhetőségek

2.sz. melléklet - Üzleti órák

3.sz. melléklet - Szerződésminták jegyzéke, az ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

4.sz. melléklet - Végrehajtási politika

5.sz.melléklet - Tájékoztatás általános szabályai

6.sz.melléklet - Az MTB Zrt. panaszkezelési tájékoztatója

7.sz. melléklet - Összeférhetetlenségi irányelvek

8.sz. melléklet - Kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenység végzője

9.sz. melléklet - Ügynöklista kirendeltségekkel

10.sz. melléklet - KHR tájékoztató

12.sz. melléklet - Termékkatalógus

13.sz. melléklet - Általános Szerződési Szabályok magánszemélyeknek nyújtott befektetési hitelügyletek esetében

14.sz. melléklet - Általános Szerződési Feltételek Electra Internet Bankingen keresztül történő befektetési szolgáltatásról a Magyar Posta Befektetési ZRT-től átvett ügyfelek részére

1. sz. szerződésminta - Számlaszerződés értékpapír-, és ügyfélszámla vezetésére

2. sz. szerződésminta - Számlaszerződés nyugdíj előtakarékossági értékpapír-és ügyfélszámla vezetésére

3. sz. szerződésminta - Tartós befektetési szerződés tartós befektetési számla vezetésére

4. sz. szerződésminta - Megbízási keretszerződés befektetési tanácsadásra

5A. sz. szerződésminta - Treasury keretszerződés tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletek megkötésére - természetes személyek részére

5B. sz. szerződésminta - Treasury keretszerződés tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletek megkötésére - nem természetes személyek részére

6. sz. szerződésminta - Keretszerződés SAXOBANK A/S-N (TakarékDirect rendszeren) keresztül elérhető pénzügyi eszközök bizományosi adásvételére

7. sz. szerződésminta - Szolgáltatási szerződés Electra Internet Banking rendszeren keresztül történő befektetési szolgálttás nyújtásáról

8. sz. szerződésminta - Értékpapír kölcsönszerződés (Bank, mint kölcsönadó)

9. sz. szerződésminta - Értékpapír kölcsönszerződés (Bank, mint kölcsönvevő)

10. sz. szerződésminta - Megbízási szerződés értékpapírok forgalomba hozatalának szervezésére

11. sz. szerződésminta - Megbízási keretszerződés tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával, és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalat felvásárlással kapcsolatos tanácsadásra és szolgáltatás nyújtásra

12. sz. szerződésminta - Fizikai szállítással történő tőzsdén kívüli határidős deviza adásvételi szerződés

Kiegészítő megállapodás-EMIR - 2019. októbertől a keretszerződés része

13. sz. szerződésminta - Kiegészítő megállapodás számlaszerződéshez értékpapír- és ügyfélszámla vezetésre befektetési vállalkozások esetén

14. sz. szerződésminta - Befektetési Hitelszerződés

15. sz. szerződésminta - Portfoliókezeléshez kapcsolódó befektetési számlaszerződés

16. sz. szerződésminta - Portfoliókezeléshez kapcsolódó tartós befektetési számla vezetésére vonatkozó szerződés

17. sz. szerződésminta - Megállapodás tartós befektetési számla vezetésére vonatkozó számlaszerződés módosításáról

18. sz. szerződésminta - Portfóliókezeléshez kapcsololódó NYESZ értékpapír és ügyfélszámla vezetésére vonatkozó szerződés

19. sz. szerződésminta - Megállapodás NYESZ értékpapír, és ügyfélszámla vezetésére vonatkozó számlaszerződés módosításáról

20. sz. szerződésminta - Stabilitás megtakarítási számla vezetésére vonatkozó szerződés

21. sz. szerződésminta - Kiegészítő szerződés sms szolgáltatás igénybevételére

1. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE 2013.06.17-ig

2. SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: NYESZ SZERZŐDÉS) 2013.06.17-ig

3. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE ( TOVÁBBIAKBAN: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS) 2013.06.17-ig

4. KERETSZERZŐDÉS KÉTDEVIZÁS OPCIÓS BEFEKTETÉSI ÜGYLETEKHEZ 2013.06.17-ig

5. MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS TŐKESZERKEZETTEL, ÜZLETI STRATÉGIÁVAL, ÉS AZ EZEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEKKEL, VALAMINT AZ EGYESÜLÉSSEL ÉS A VÁLLALAT FELVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS TANÁCSADÁSRA ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA 2013.06.17-ig

6. TŐZSDÉN KÍVÜLI OPCIÓS ÉS HATÁRIDŐS DEVIZA ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS, NETTÓSÍTÁSI ÉS POZÍCIÓ LEZÁRÓ NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 2013.06.17-ig

7. BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT. SZABVÁNYOSÍTOTT SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEIRE VONATKOZÓ BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS 2013.06.17-ig

8. TŐZSDÉN KÍVÜLI HATÁRIDŐS ÁLLAMPAPÍR ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS, NETTÓSÍTÁSI ÉS POZÍCIÓ LEZÁRÓ NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 2013.06.17-ig

9. BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖN KERESZTÜLI BEFEKTETÉSI KERESKEDÉSRE, NETTÓSÍTÁSI ÉS POZÍCIÓLEZÁRÓ NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 2013.06.17-ig

10. BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS TELEFONON ADOTT MEGBÍZÁSSAL ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖN KERESZTÜLI BEFEKTETÉSI KERESKEDÉSRE,NETTÓSÍTÁSI ÉS POZÍCIÓLEZÁRÓ NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 2013.06.17-ig

11. TŐZSDÉN KÍVÜLI EGZOTIKUS DEVIZA OPCIÓS BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS, NETTÓSÍTÁSI ÉS POZÍCIÓLEZÁRÓ NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 2013.06.17-ig

12. NYILATKOZAT AZ ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖN SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS MEGTÖRTÉNTÉRŐL (TERMÉSZETES SZEMÉLY) 2013.06.17-ig

13. NYILATKOZAT AZ ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖN SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS MEGTÖRTÉNTÉRŐL (VÁLLALKOZÁS) 2013.06.17-ig

14. ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Bank mint kölcsönadó) 2013.06.17-ig

15. ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Bank mint kölcsönvevő) 2013.06.17-ig

16. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE 2013.06.17-ig

17. MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA 2013.06.17-ig

18. BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS OTC ÉRTÉKPAPÍR VÉTELÉRE 2013.06.17-ig

19. BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS OTC ÉRTÉKPAPÍR ELADÁSÁRA 2013.06.17-ig

20. BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS TŐZSDEI ÉRTÉKPAPÍR ELADÁSÁRA 2013.06.17-ig

21. BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS TŐZSDEI ÉRTÉKPAPÍR VÉTELÉRE 2013.06.17-ig

22. OTC INVERZ REPO SZERZŐDÉS (Bank mint eladó) 2013.06.17-ig

23. OTC REPO SZERZŐDÉS (Bank mint vevő) 2013.06.17-ig

24. OTC ÁLLAMPAPÍR ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (Bank mint eladó) 2013.06.17-ig

25. OTC ÁLLAMPAPÍR ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (Bank mint vevő) 2013.06.17-ig

26. OTC RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (Bank mint eladó) 2013.06.17-ig

27. OTC RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (Bank mint vevő) 2013.06.17-ig

28. TŐZSDÉN KÍVÜLI HATÁRIDŐS DEVIZA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2013.06.17-ig

29. KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS A SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR-, ÜGYFÉLSZÁMLA ÉS ÉRTÉKPAPÍR-LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSÉRŐL LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSHEZ TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2013.06.17-ig

30. NYILATKOZAT ÜGYNÖK IGÉNYBEVÉTELÉVEL TÖRTÉNŐ ÜZLETKÖTÉS FELTÉTELEINEK TUDOMÁSUL VÉTELÉRŐL 2013.06.17-ig

31. BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI JEGY ELADÁSÁRA 2013.06.17-ig

32. BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI JEGY VÉTELÉRE 2013.06.17-ig

33. KERETSZERZŐDÉS PÉNZÜGYI ÜGYLETEKHEZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2013.06.17-ig

34. KERETSZERZŐDÉS PÉNZÜGYI ÜGYLETEKHEZ FEDEZET FENNTARTÁSI MELLÉKLET VISSZAVÁSÁRLÁSI ÜGYLETEKHEZ ÉS ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNÜGYLETEKHEZ 2013.06.17-ig

35. KERETSZERZŐDÉS PÉNZÜGYI ÜGYLETEKHEZ MEGHATÁROZÁSOK JEGYZÉKE 2013.06.17-ig

36. KERETSZERZŐDÉS PÉNZÜGYI ÜGYLETEKHEZ TERMÉKMELLÉKLET ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNÜGYLETEKHEZ 2013.06.17-ig

37. KERETSZERZŐDÉS PÉNZÜGYI ÜGYLETEKHEZ TERMÉKMELLÉKLET VISSZAVÁSÁRLÁSI ÜGYLETEKHEZ 2013.06.17-ig

38. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK KERETSZERZŐDÉS PÉNZÜGYI ÜGYLETEKHEZ 2013.06.17-ig

39. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK KERETSZERZŐDÉS PÉNZÜGYI ÜGYLETEKHEZ (NETTÓ ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNÜGYLETEKHEZ) 2013.06.17-ig

40. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK KERETSZERZŐDÉS PÉNZÜGYI ÜGYLETEKHEZ (NETTÓ REPOÜGYLETEKHEZ) 2013.06.17-ig

41. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TAKARÉK NETBRÓKER SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL 2013.06.17-ig

42. ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2013.06.17-ig

11.sz. melléklet - Díjtételek jegyzéke - Díjjegyzék 1.sz. - 2.sz. melléklet

11.sz. melléklet - Díjtételek jegyzéke - Dijjegyzék 2.sz. melleklet

11.sz. melléklet - Díjtételek jegyzéke - Dijjegyzék 3.sz. melleklet

11.sz. melléklet - Díjtételek jegyzéke - Dijjegyzék 4.sz. melleklet

11.sz. melléklet - Díjtételek jegyzéke - Dijjegyzék 5.sz. melleklet

Stabilitás Kötvény dokumentumai 2013.03.04-2014.04.04.

Rájátszás Kötvény dokumentumai 2012.10.17-2012.11.21.

Ziccer Kötvény dokumentumai 2012.05.29.-2012.07.06.

Ráúszás Kötvény dokumentumai 2012.03.19-2012.04.26.

Kamatgyár Kötvény dokumentumai 2011.10.03.-2011.11.10.

Biztos Befutó II. Kötvény dokumentumai 2011.05.30.-2011.07.07.

Hozamcsúcs Kötvény dokumentumai 2011.03.21.-2011.04.27.

Iránytű Kötvény dokumentumai 2010.10.27.-2010.12.01.

Kamatzóna Kötvény dokumentumai 2010.05.10.-2010.06.18.

Hozamfutár Kötvény dokumentumai 2010.02.25.-2010.04.20.

Magasugrás Kötvény dokumentumai 2009.11.02.-2009.12.07.

Nyerő Kombináció Kötvény dokumentumai 2009.08.24.-2009.09.15

Biztos Befutó Kötvény dokumentumai 2009.06.22.-2009-07.29.

Made in Hungária Kötvény dokumentumai 2009.02.24.-2009.03.27.

Mézeskalács Kötvény dokumentumai 2008.10.27.-2008.12.11

Kamatszüret Kötvény dokumentumai 2008.10.25.-2008.09.13.

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Alap Kiemelt Befektetői Információk

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Takarék Invest Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap kezelési szabályzata

Takarék Invest Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap rövidített tájékoztató

Takarék Invest Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap éves jelentés

Takarék Invest Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap féléves jelentés

Közzétételek

Ügyfél tájékoztató

Kiemelt Befektetői Információk

Takarék Invest Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató

Éves Beszámoló

Kiemelt Befektetői Információk

Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Hirdetmény

Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja Kiemelt Befektetői Információk

Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentések

Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja Félves jelentések

Takarék Származtatott Alap Kiemelt Befektetői Információk

Takarék FHB Nemzetközi Részvény Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Takarék FHB Nemzetközi Részvény Alap Kiemelt Befektetői Információk

Rendkívüli tájékoztatás a Takarék FHB Nemzetközi Részvény Befektetési Alap megszűnési eljárásának megindításáról és a folyamatos forgalmazása felfüggesztéséről

Rendkívüli tájékoztatás a Takarék FHB Nemzetközi Részvény Befektetési Alap megszűnési eljárásának lezárásáról és megszűnéséi jelentéséről

Rendkívüli tájékoztatás a Takarék FHB Nemzetközi Részvény Befektetési Alap megszűnési megszűnési eljárását követő kifizetés megkezdéséről

Takarék Kombinált Betét

Magyar Posta Takarék Ingatlan Vegyes Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Aláírás bejelentő karton

Azonosítási adatlap természetes személy részére

Azonosítási adatlap jogi személyek részére

Nyilatkozat tájékoztatás módjáról

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...